گروه مشاوره و توسعه تیارا - مشاوره مدیریت و کسب و کار 

هجوم تغییر و تحول بر کسب و کارها


مدیران امروزی در محیطی پر ابهام،پویا ومتحول كار می كند. یكی از بارزترین خصوصیات عصر حاضر تغییرات و تحولات شگرف و مداوم نیز كه در طرز تفكر،ایدئولوژی ، ارزش های اجتماعی،روشهای انجام كار و بسیاری از پدیده های دیگر زندگی به چشم می خورد علوم مختلف در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشر،پیشرفت كرده است تكنولوژی به طور مداوم و با شتابی بی مانند در حال تحول و پیشرفت است و تکنولوژی های ارتباطی جدید امكان هر گونه تماس را از هر نقطه جهان به نقطه دیگر در كوتاه ترین مدت و با كمترین هزینه میسر ساخته است . 
 
در دنیای كنونی بر اثر پیشرفت تكنولوژی ، طبیعت و محتوای كار به گونه ای تغییر كرده است كه نه تنها كالا و خدمتی كه قبلا توسط نیروی انسانی تولید می شد امروزه توسط ماشین تولید می شود ، بلكه عمل تصمیم گیری كه تاكنون توسط انسان صورت می گرفته است در حال حاضر تا حد زیادی توسط ماشین انجام می شود . 
 
استفاده از انواع فناوری های پیشرفته و منابع انسانی و گاه ماشینی در سازمانها و محیط های كار، نمونه هایی از اینگونه تغییرات به شمار می آیند . آثاری كه ماشین های پردازش الكترونیكی و منابع انسانی و کاری نوین در عملكرد کسب و کارها و زندگی بشر امروز وآینده خواهند گذاشت ، به تنهایی آنچنان زیاد وعظیم است كه برخی از نویسندگان بزرگ در تاریخ تمدن انسان را بعد از انقلاب كشاورزی و انقلاب صنعتی ، " انقلاب الكترونیكی" خوانده اند. 
 
كثرت تغییراتی كه کسب و کارها و افراد با آنها روبرو هستند، از چنان فشار و نیرویی برخوردار است كه همچون سیلی خروشان ، هر نوع مقاومتی را در هم كوبیده و همه را با خود به جلو می برد . به عبارت دیگر ، وسعت وتنوع نیروی تغییری كه بر پیكر کسب و کارهای امروزی وارد می آید آنقدر زیاد است كه برای آنها چاره ای جز انطباق با این تغییرات باقی نمی گذارد. تعدادی از صاحب نظران حوزه مدیریت ، نیروها و فشارهای تغییر را تحت چهار عنوان زیر طبقه بندی و خلاصه كرده اند:
 
1گروه توسعه و مشاوره مدیریت تیارا- تغییر تكنولوژی : درحال حاضر  آهنگ تغییر تكنولوژی سریعتر از هر زمان دیگری است
 
2- علم ودانش: به سبب وسعت دامنه علم ، رشته هایی جدیدی از علوم موجود منشعب  شده و در صحنه علم ظاهر شده اند.
 
3- بروز نبودن محصول و خدمت : محصولات ، برنامه ها و روشهای ارائه خدمات ، تحت تاثیر تغییرات تكنولوژی و پیشرفت علم و دانش كهنه و منسوخ می شود.
 
4- تغییر اجتماعی : انتظارات و ارزشهای فكری كاركنان نسبت به نسل های گذشته تغییر كرده است. 
 
عوامل بالا گوشه ای از تغییرات بیشماری است كه مدیران امروز با آنها مواجه هستند و لازم به تاكید است كه این تغییرات با چنان سرعت فزاینده ای  حادث می شوند و آنچنان متعدد و متنوع هستند كه گاه نظامهای اجتماعی و اداری قادر به همگامی و انطباق با آنها نیستند . و به همین دلیل امروزه بزرگترین مسئله ای كه هر کسب و کار با آن را روبرو است ، مساله تحول و دگرگونی است. و از این رو است كه مدیریت تغییر یكی از مهم ترین مباحث علم مدیریت به شمار می رود. 
 
از طرف دیگر ، قبول تحول وتحقق بخشیدن به آن یكی از مهم ترین لازمه های بقا و رشد هر کسب و کار است ، زیرا هر کسب و کاری خود یك نظام فرعی است از یك نظام اجتماعی و یك نظام بزرگتر جهانی و هنگامی كه مجموع یك نظام در حال تحول وپیشرفت است ، نظام های فرعی نیز ناگزیر باید خود را با تحولاتی كه در نظام بزرگتر پدید آمده است ، همگام و هماهنگ كنند با توجه به مطالب فوق می توان گفت كه مدیران امروزی با دو مسئله ی اساسی روبرو هستند.
 
مساله اول این است كه چگونه کسب و کار خود را در جهتی توسعه دهند كه بهتر بتواند با تغییرات وتحولات محیط هماهنگ شود،
مساله دوم اینكه چگونه انرژی ومنابع انسانی کسب و کار را در جهتی هدایت كنند كه ضمن تحقق هدف های مجموعه کاری و انجام ماموریت های سیستم ، نیازهای كاركنان نیز تامین شود. در چند دهه اخیر ، مدیران روزبه روز بیشتر متوجه این حقیقت شده اند كه كوشش های پراكنده و جزء به جزء برای حل مسائل پیچیده سازمانی كافی نیست .
 
امروزه برنامه ریزی همه جانبه و وسیعتری لازم است به نحوی كه استراتژی های هماهنگ شده ای را برای پرورش فضای سازمانی ، روش كار ، روابط افراد ، نظام های ارتباطی و اطلاعاتی در بر داشته باشد و با شرایط  و الزامات قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی سالهای آینده منطبق وسازگار باشد. به سبب این نیاز است كه بهبود کسب و کار یا به عبارت دیگر ،تلاشی سیستماتیك برای تغییر برنامه ریزی شده نیاز است و امروزه از اهمیت ویژه ای در علم مدیریت برخوردار است.
 

 


گروه توسعه و مشاوره مدیریت تیارا
این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :