������������ �������������� 


مشاوره و توسعه فناوری اطلاعات

مفتخر به اجرا،ارائه و انجام :
  • مشاوره فناوری اطلاعات در حوزه آموزش مجازی دانشگاه اصفهان/ پیام نور / سازمان فضای مجازی سراج
  • پشتیبانی و توسعه نرم افزار LMS پیام نور / اصفهان / فضای مجازی سراج

مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های مدیریت اطلاعات

تجمیع و پالایش اطلاعات و ارائه آن به شکل موجز و تحلیل شده نیاز مهمی در کسب و کارها است که گاه با نرم افزارها و سیستم های جامع رفع می شود و گاه نیاز به طراحی سیستم های اطلاعاتی است . سیستم های مدیریت اطلاعات ساختاردهی و جریان اطلاعات در سازمان را شکل می دهند و جریان اطلاعات در واقع رصد آنلاین سطوح مختلف سازمان را ممکن می کند . 


مشاوره و اجرای سیستم های آموزش مجازی

بستر اینترنت تحولی در محدودیت های زمان و مکان ایجاد کرده است . آموزش هدف مهمی در سازمانهای بزرگ و مراکز آموزشی است . سیستم های آموزش مجازی و مدیریت یادگیری الکترونیکی در واقع بستر کاملی برای اجرای این مهم در سازمان ها هستند . 

مشاوره و اجرای ساختاری دهی جریان اطلاعات

اطلاعات زیادی در کسب و کارها تولید می شود که جمع آوری ، ساختاردهی و پالایش آنها پیش نیاز تحلیل های سطح بالا در مدیریت هستند . از دست دادن فرصت برای جمع آوری این اطلاعات در واقع هدر رفت بخشی از منابعی است که برای تولید این اطلاعات صرف شده است . 


مشاوره ، طراحی ، تولید ، پشتیبانی و توسعه نرم افزار

گاهی فرآیندی ممکن است نیاز باشد که به شکلی نرم افزاری و اتوماسیون شده اجرا شوند . فرآیند تولید نرم افزارها از مشاوره ، طراحی ، تولید و پشتیبانی و نیز توسعه آن  از مراحل مختلفی تشکیل شده است که ممکن است نیاز به ادامه آن تا مرحله توسعه نرم افزار باشد . تجربه و دانش گروههای اجرا و مشاوره در این امر می تواند به کاهش هزینه ها و بهینه شدن یک نرم افزار کمک کند .